Struinpad punt 5

kaart 5

U passeert hier eerst het Kanaal van Deurne en enkele tientallen meters verder de Helenavaart. Dat hier 2 kanalen zo dicht bij elkaar lopen was het gevolg van een ruzie tussen de gemeente Deurne en het verveningsbedrijf Van de Griendt. Meer weten..

 DSC4504 klein  DSC4643 klein

 

Twee bruggetjes liggen hier vlak bij elkaar. Het eerste over het Kanaal van Deurne; het tweede over de Helenavaart. De Helenavaart is tussen 1853 en 1855 gegraven door vervener Jan van de Griendt die 610 hectare veengrond van de gemeente Deurne had gekocht en dit kanaal noemde naar zijn vrouw Helena. Toen de gemeente Deurne besefte dat turfwinning bijzonder lonend was, stichtte ze een eigen Veenderij en groeven daarvoor van 1874 tot 1878 het Kanaal van Deurne. Aangekomen bij de Limburgse grens wilde Deurne gebruik maken van de Helenavaart. Maar Van de Griendt weigerde dat met de woorden: “Als men mij vraagt om vrije doorvaart, dan vraagt men mij naar het leven”. Deurne was toen gedwongen om tegen een hoge prijs grond te kopen van de Limburgse gemeente Meijel en een kanaal te graven parallel aan de Helenavaart. Beide kanalen lopen daarom over een afstand van ongeveer 4 kilometer ‘broederlijk’ naast elkaar met slechts ongeveer 40 meter tussenruimte. “Iets dusdanigs naast elkander, vindt men in Nederland niet” mopperde Van de Griendt.
Tussen de kanalen staat een voorlichtingsbord van stichting SBNL, eigenaar van de Kanaalzone, waarmee stichting VEEN samenwerkt bij aanleg en onderhoud van het struinpad.

5 klein

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN