Struinpad punt 3

kaart 3

Bij deze vogelkijkhut aan de Blankersplas, gebouwd door stichting VEEN, kunt u allerlei watervogels bewonderen.

 DSC4291 klein 3 klein

 

Het perceel waar nu de Blankersplas ligt, was oorspronkelijk een landbouwperceel, maar is in 2001 aangekocht door de provincie Limburg en daarna deels afgegraven. Hierdoor is de huidige plas ontstaan die gevoed wordt door kwelwater vanaf de Marisberg. In 2015 werd deze vogelkijkhut geplaatst en daarbij vernoemd naar Piet Blankers (secretaris van stichting VEEN) voor zijn inzet bij de totstandkoming van dit gebied. De plas trekt onder andere allerlei eenden en andere watervogels aan, alsmede steltlopers indien er voldoende slik aanwezig is. De door opborrelend kwelwater gevoede plas herbergt verder ook diverse soorten libellen.
Aan de overzijde van het kanaal iets voorbij de vogelkijkhut bevindt zich aan de overzijde van het kanaal een oude beverburcht (zie verder punt 14) en zijn op diverse plaatsen vraatsporen van bevers aanwezig..
De hut is ontworpen door Grard Blankers uit Eersel en gebouwd door de firma Bouw&Groen uit Haelen met medewerking van Gerard Boerkamps, bestuurslid van stichting VEEN.

III 7 22 klein

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN