Struinpad punt 2

2024

Januari

Stichting VEEN verzorgt een viertal lezingen over de Peel. Twee jaar na de uitgave door de stichting van het standaard werk over de regio worden de belangrijkste onderdelen uit het boek middels een aantal lezingen voor het voet licht gebracht. De verschillende auteurs leveren van uit hun specialisme wederom een bijdrage om de bijzondere aard van het gebied te duiden. Daarnaast organiseert de Stichting halverwege de lezingencyclus een doedag waarop mensen worden uitgenodigd om op de percelen van ons Kraanvogelproject de handen uit de mouwen te steken.

De lezingen worden gehouden op vier donderdagavonden van 19.30 – 21.30u:

 • 8 februari - Geologie van het ontstaan van de Peel door Piet Blankers
 • 22 februari - De verveningsgeschiedenis van Groote en Verheven Peel door Hans van de Laarschot
 • 7 maart - Flora en fauna van de Peel door Boena van Noorden en Jan Slaats
 • 14 maart - Nieuwe ontwikkelingen in de Peel door Wim van Opbergen en bestuur van Stichting VEEN.


De lezingen vinden plaats in het Peel- en Dorpsmuseum Truijenhof, Tomveld 2 in Meijel.

De doedag is gepland op zaterdag ochtend 2 maart op onze percelen aan de Griendtsveenseweg in Horst-America.

De deelname aan de lezingcyclus kost €5. Gelieve per mail (info@stichtingveen-depeel) aan te melden.

Let op!! Het aantal inschrijvingen is beperkt.

 

2023

Juli 2023

Op 29 juli 2023 zond Radio 5 het volgende fragment uit, een interview met Piet over het Geopad. Luister terug via deze link.

 

Juni 2023

Op donderdag 22 juni is het Geopad Veheven Peel geopend. Deze nieuwe recreatieve fietsroute volgt de Peelrandbreuk over een lengte van maar liefst 40 km door zowel Brabant als Limburg en doorkruist de drie gemeenten Deurne, Horst aan de Maas en Peel en Maas. De gehele route van de Peelrandbreuk wordt via het knooppuntensysteem gereden en leidt fietsers langs alle attentiepunten van dit mooie natuurlijke fenomeen. Op een aantal locaties aan de route zijn informatiepanelen geplaatst waarop meer informatie te vinden is over de peelrandbreuk en haar verschijnselen.


De afgelopen 1,5 jaar heeft een intensieve samenwerking tussen Stichting Veen, gemeente Deurne, gemeente Horst aan de Maas en gemeente Peel en Maas geresulteerd in deze prachtige fietsroute. De route is gefinancierd door de drie samenwerkende gemeenten en mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van de Provincie Noord-Brabant. We zijn trots dat dit initiatief dankzij intensieve samenwerking gerealiseerd is.

Zie voor meer info deze link.

Geopad 22De Verheven Peel22 geopend10

Omroep P&M besteedde aandacht aan de opening in het volgende nieuwsitem:

 

Februari 2023

 

 

IN MEMORIAM

HERMAN PEETERS

 Grondwatermeter4

 

Twee weken geleden hebben we met grote droefheid afscheid moeten nemen van onze erevoorzitter en medeoprichter van Stichting VEEN, Herman Peeters. Bij Herman had zich vorig voorjaar een kwaadaardige tumor geopenbaard. Er werden hem nog maar enkele maanden in het vooruitzicht gesteld. Door zijn sterke wil om er nog het beste van te maken heeft hij zijn leven met nog acht kwaliteitsmaanden kunnen verlengen. Met ups en downs heeft Herman zijn laatste levensfase doorgebracht. Maar zijn positieve insteek is hem tot het einde toe bijgebleven.

Ook onze stichting mocht in die periode nog steeds van zijn interesse en kennis blijven genieten. In het najaar mochten we ook nog van zijn markante manier van toespreken getuigen zijn: bij het afscheid van twee oud-bestuursleden van het eerste uur, Harrie van den Berg en Gerard Boerkamps, hield Herman een persoonlijk en vlammend verhaal over hun bijdrage. Samen met Piet Blankers en Frans van Geffen vormden deze heren onder voorzitterschap van Herman in de beginjaren het hart van de Stichting. Ieder was op zijn eigen wijze betrokken bij onze doelstelling.

Herman had op velerlei terrein een grote inbreng in onze stichting. Zijn kwaliteiten werden bij zijn waardig afscheid op 9 februari jl. door velen geroemd. Wij (en uiteindelijk onze natuurterreinen) hebben hier optimaal van mogen profiteren. Vanaf de oprichting in 2001 tot de laatste maanden zetten Herman zich volledig in. Natuurlijk vanuit zijn bestuurlijke rol, maar ook als natuurvriend. En mooi was het om te zien dat hij, samen met zijn vrouw Carla, regelmatig kon genieten van een wandeling over ons eigen struinpad.

We zullen hem ontzettend missen.

Erik van der Hoeven, voorzitter stichting VEEN

 

 

Bestuurslid en goede vriend Piet Blankers zei het volgende tijdens de herdenkingsdienst die er voor Herman gehouden is:

Een halve eeuw, 50 jaar, kennen Herman en ik elkaar al. Van haver tot gort durf ik te stellen. En die 50 jaar ga ik proberen samen te vatten in 5 minuten. Dat is 10 jaar per minuut en 6 sec per jaar. Ga er maar aan staan!

We ontmoetten elkaar op het Peelland college en het klikte direct. We hadden dezelfde geschiedenis achter de rug. Eerst de kweekschool gedaan -met hoofdacte- enkele jaren onderwijzer geweest op de lagere school en ondertussen bij de Katholieke Leergangen in Tilburg in onze vrije tijd op zaterdag onze eerste graads bevoegdheid gehaald. Herman voor Nederlands en ik voor aardrijkskunde.
 
Op het Peelland en enkele jaren later op het CAS waren wij de gewone Brabantse jongens uit de Kempen en de Peel en stoorden ons daar soms nogal aan de bovenmoerdijkse arrogantie van sommige collega’s die naar onze mening nogal opzichtig koketteren met hun drs of ir of dr.
We besloten om dat eens op een ludieke manier aan de kaak te stellen. Met
Carnaval huurden we allebei een jacquet en plaatsten achterop de tekst Geen drs, maar toch geleerd en vervolgens een lijst met al onze echte en gefingeerde diploma's, waaronder het diploma handmelken.

We waren in die tijd jong en ook een beetje opstandig; wilden meer democratie en medezeggenschap. En dus kwam er een lerarenraad, waar we beiden via een verkiezing lid van werden. Er zou ook een extra conrector komen en wij waren de twee voornaamste kandidaten. Herman kwam toen naar mij toe en zei: Als jij het wilt, dan vind ik dat prima. Maar hij wist natuurlijk al lang wat mijn antwoord zou zijn. Laat mij maar uitleggen wat het verschil is tussen een stratovulkaan en een schildvulkaan en tussen hoogveen en laagveen. En dus werd Herman conrector en ik ontfermde
me o.a. over zijn zonen die ik allebei enkele jaren in de klas gehad heb. Tot
genoegen overigens Bart en Jeroen, hoewel jullie niet allebei altijd even hard
werkten. Namen noemen we verder natuurlijk niet.

Onder het conrector schap van Herman werd er niet alleen hard en met veel
enthousiasme les gegeven; Herman zou Herman niet zijn als we niet ook allerlei spectaculaire zaken ondernamen. Zo organiseerden we onder voorzitterschap van Herman een discussieavond over de Peel met een zaal vol boeren. Hij slaagde er wel in om die in toom te houden! En bij een projectweek met als thema TIJD gingen we o.l.v. de bekende veenprofessor uit de Peel boren op de plek waar de Gouden Romeinse helm gevonden was. We haalden er twee keer de landelijke televisie mee. Door die activiteiten is denk ik de basis gelegd voor onze latere Peel fascinatie.

Na enkele jaren verliet Herman het CAS en werd rector op het BBC in Panningen, waar hij op zijn beurt mijn onze kinderen onder zijn hoede kreeg.
In die jaren was er even wat minder contact tussen ons. Maar dat veranderde al snel toen we elkaar een keer bij een borrel op school tegenkwamen en ik Herman aansprak met: “Herman, ik heb een idee om iets te gaan ondernemen”. Hij antwoordde: “Mooi, dan doe ik mee. Wat is het?” “Grond aankopen voor natuurontwikkeling rond de Peel”, antwoordde ik. Hij was direct enthousiast. En dus richtten we samen met enkele andere Peelvrienden die zich spontaan aanboden Stichting VEEN op. Herman schreef het bedrijfsplan en ik het inhoudelijke plan en we boden dat aan bij de Postcodeloterij. Een aantal keren moesten we naar A’dam om het te
verdedigen en trokken uiteindelijk de hoofdprijs.

We konden grond gaan kopen. Alle onderhandelingen deden we samen en maakten daarbij soms de raarste dingen mee. Eens zaten we al urenlang te praten met iemand die beweerde grond aan ons te willen verkopen, maar steeds bleef weigeren
een vraagprijs te noemen. Toen we onverrichterzake naar huis reden zei Herman tegen me: “Ik vertrouw het zaakje niet; ik ga thuis eens kijken bij het kadaster”. Daar bleek de man helemaal geen eigenaar te zijn van de aangeboden grond!

In de loop der jaren slaagden we er in om een kleine 50 hectare in ons bezit te krijgen. Bij de inrichting daarvan kwam Herman met het plan om naar Engels voorbeeld een wandelpad over onze eigendommen te gaan aanleggen. Hij had daar samen met Carla in Engeland goede en uitgebreide ervaring mee opgedaan. Dat werd het struinpad Verheven Peel over venige gronden, langs oude Peelkanalen en door bossen op de Marisberg. Ter verfraaiing van het pad bouwden we ook met enkele bekwame vrijwilligers uit de stichting twee watermeters en een vogelkijkhut aan een zeer markante plas. Wat glunderden we toen het pad enkele jaren later tot het mooiste wandelpad van Limburg werd gekozen!

We vonden ook dat we de kennis over de Peel moesten verspreiden.
Onderwijsmensen! Dus organiseerden we samen met enkele experts op verschillend terrein een cursus van 4 avonden en een dagexcursie. Als service aan de deelnemers zouden we de voordrachten uitschrijven. Dat liep wat uit de hand qua tijd en omvang. Het werd het boek Heel de Peel met een omvang van ruim 400 bladzijden, waar we samen met de andere auteurs, vormgevers en kritische lezers ongeveer drie jaar aan werkten met Herman als de grote organisator en inspirator. Het is de meest intensieve periode van onze samenwerking geweest omdat we samen de eindredactie deden. Zin voor zin vlooiden we meerdere keren door de teksten heen en hadden daarbij lange tijd vrijwel dagelijks contact.

Wat zal ik deze contacten ontzettend missen, wat zal ik missen dat je regelmatig bij ons achterom kwam lopen en altijd eerst een praatje maakte met Joke. Maar het is een troost voor me dat momenteel op 4000 voorkaften van ons boek onze beide namen prijken als symbool van onze verbondenheid.

Beste Herman, het was een voorrecht en een groot genoegen jou te kennen en met je samen te werken.
Hartelijk bedankt en vaarwel!

2022

12 maart 2022

Naar aanleiding van de actie tegen het plan voor Vieruitersten 24 is er het een en ander verschenen in de media:

Meijel24 plaatste het volgende bericht: https://meijel24.nl/2022/03/05/paardenhouderij-aan-de-vieruitersten-in-meijel/

Hallo Peel en Maas plaatste op 3 maart 2022 het volgende:

Foto 13 03 2022 09 12 17

Op 11 maart zond Omroep P&M het volgende fragment uit:

(https://youtu.be/OhbMlWialPI)

 

Dagblad de Limburger plaatste op 17 maart 2022 het volgende item:

Artikel DL

1 maart 2022

Aan de Vieruitersten 24 in Meijel is door een Iers/Zweeds paardenbedrijf bij de gemeente een plan ingediend voor de vestiging van een paardenhouderij met daarbij het verzoek om de aanliggende weg van de gemeente te kopen en deze daarna af te sluiten voor niet bestemmingsverkeer. Hoewel we in gesprek zijn met de gemeente en er een toezegging gedaan is voor een gesprek met de verantwoordelijke wethouder m.b.t. de reactie van de gemeente op de aan haar voorgelegde visie van ons op de voorliggende plannen, is de stichting van mening dat het van belang is dat de gemeenschap van Peel en Maas op de hoogte is van deze plannen.

Hoewel wij absoluut geen tegenstander zijn van de vestiging van een paardenhouderij ter plekke en graag bereid zijn om mee te denken over minder belastende alternatieven zijn wij van mening dat het onderhavige plan om de volgende redenen een zeer ongewenste ontwikkeling is.

 1. In de (ter inzage liggende) omgevingsvisie is het gebied, dat ter plaatse bekend staat als ’t Molentje, bestemd als halfopen ontginningslandschap met kleinschalige bebouwing. In de aanvraag is echter sprake van immens grote bebouwing. Het voornemen is om de bestaande bouwkavel en de bijbehorende bebouwing ongeveer twee tot drie keer te vergroten. Zo’n grootschalige bebouwing past hier volstrekt niet.
  In onderstaande foto hebben wij een impressie gemaakt van de bestaande situatie (foto boven) en de voorgenomen wijziging (foto onder).

  Picture2

 2. De betreffende (zand) weg verbindt de kern van Meijel met de Kanaalzone, één van de mooiste wandel- en fietsplekken van Meijel. De bijna 200 jaar oude, veelgebruikte weg is populair om er een ommetje te maken vanuit het dorp en is daarnaast een doorsteek voor het Verheven Peel struinpad, het wandelpad in onze gemeente dat enkele jaren geleden gekozen werd tot het mooiste wandelpad van Limburg. Dit pad kruist de weg tweemaal. Naast wandelaars en fietsers is de weg populair bij de men-, vis, en wandelclub en wordt verder o.a. gebruikt door IVN en heemkundevereniging Medelo. Stichting VEEN kan alleen via deze weg zijn verder gelegen perceel bereiken. Over dit perceel loopt het struinpad, dat in het zomerhalfjaar wekelijks gemaaid moet worden. Dit perceel wordt ook gebruikt voor het educatieproject van de stichting, waarbij leerlingen van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs allerlei opdrachten uitvoeren als zoeken naar veen met een gutsboor en het zoeken naar waterdieren.
  Om ten faveure van één ondernemer al onze eigen (Meijelse) inwoners het recht te ontzeggen om nog van de weg gebruik te maken en dus privé belang te stellen boven algemeen belang is o.i. niet uit te leggen.
 3. Het Molentje herbergt bijzondere waarden op het gebied van vooral hydrologie, maar ook van flora en fauna. In het Brabantse Molentje (dat één geheel vormt met het Molentje in Limburg) is daarom besloten om er alle gronden aan te kopen met name vanwege de hydrologische bufferfunctie voor de begrenzende Peelreservaten (o.a. Zinkske en Scherliet). Het onderhavige plan staat daar haaks op. Omdat in Limburg dezelfde plannen als in Brabant tot nu toe ontbraken hebben wij op 23 februari een provinciale delegatie o.l.v. gedeputeerde Gabriëls begeleid om ter plekke de situatie te komen bekijken. De provincie heeft ons toegezegd om de situatie aldaar te gaan heroverwegen en eventueel (delen van) het Limburgse Molentje toe te voegen aan het Natuur Netwerk Limburg en/of de groenblauwe mantel (zie kaart beneden).

Picture1

2021

Oktober 2021

Klik op onderstaande link voor een film over Geopark Peelhorst en Maasvallei:

https://vimeo.com/628949730/fe722f8304

 

Juli 2021

In het tijdschrift Grondboor & Hamer verscheen deze week een uitgebreide recensie op ons boek (zie bijlagen). Belangrijkste opmerking is dat ons boek van harte wordt aanbevolen en ‘een prachtige aanvulling op de veelzijdige kennis van dit bijzonder stukje Nederland’ genoemd.

Grondboor en hamer 1

Grondboor en hamer 2

Juni 2021

Eind juni boden Piet Blankers en Herman Peeters boeken aan op het gemeentehuis van Peel en Maas.

https://youtu.be/xtCfSVmsQbs

Twee stukjes uit de Maasgouw van juni:

Maasgouw juni 2021 1

Maasgouw juni 2021 2

 

In een besloten bijeenkomst bood Piet Blankers het boek "Heel de Peel" aan aan Professor Hans Joosten van de universiteit in Greifswald. Hij is een expert op het gebied van veengebieden.

WhatsApp Image 2021 06 11 at 12.30.00

Op zondag 6 juni waren Piet Blankers en Boena van Noorden te gast bij het BNN/Vara programma Vroege Vogels op radio 1. Ze spraken over de Verheven Peelgebieden, stichting VEEN en het nieuwe boek. Via deze link kunt u de uitzending terugluisteren.

 

mei 2021

Op donderdag 20 mei stond het volgende artikel over ons Struinpad in Dagblad de Limburger:

IMG 3108

 

Op 14 mei zond Siris Asten Someren het volgende fragment uit:

https://youtu.be/_FoFofz_jCM

Op donderdag 6 mei verscheen het volgende artikel in het Peelbelang:

peelbelang

 

Op dinsdag 4 mei stond het volgende artikel in het Eindhovens Dagblad: https://www.ed.nl/de-peel/de-cursus-op-papier-zetten-mondt-uit-in-een-dik-naslagwerk-over-de-peel-we-moeten-trots-op-dit-gebied-zijn~a1323b76/

ED 20210504 Heel de Peel

Op zaterdag 1 mei waren Piet Blankers en Herman Peeters te gast bij Omroep P&M. Klik op de afbeelding om de uitzending terug te kijken:

PMtv

april 2021

Vanaf 30 april 2021 zal het boek "Heel de Peel" verkrijgbaar zijn. Het is een boek met vrijwel alle wetenswaardigheden over het unieke natuurgebied De Peel. Over dit hoogveen-moerasgebied is al veel gepubliceerd. In dit fraaie boek wordt dat allemaal in één band bijeengebracht. Vandaar de naam “Heel de Peel”.

Zeven ervaren, deskundige auteurs beschrijven in circa 400 prettig leesbare pagina’s de volgende aspecten van dit unieke natuurgebied:

 • Geologie en geografi­e
 • Archeologie en cultuurhistorie
 • Flora en fauna
 • Ontginnings- en verveningsgeschiedenis
 • Bedreigingen en natuurontwikkeling, gericht op hoogveenherstel (héél de Peel)

Dit alles is in Heel de Peel rijkelijk geïllustreerd in full colour met grafieken, tabellen, kaarten en schitterende foto’s, van vroeger en nu. Het boek is luxe ingebonden met harde kaft, en tegen een zeer aantrekkelijke prijs verkrijgbaar.

book heel de peel

In het boek wordt niet alleen aandacht besteed aan de twee grote Peelreservaten, de Groote Peel en de Verheven Peel, maar ook aan de talrijke kleinere Peelreservaten. Kortom: een must voor alle bewoners van de Peel en voor iedereen die geïnteresseerd is in dit zelfs voor Europese begrippen zeer bijzondere natuurgebied. Bij interesse in een exemplaar kunt u zich registreren via de link op de homepagina of ga direct naar http://www.heeldepeel.nl.

Onderstaande links verwijzen naar interviews en artikelen die gegeven zijn naar aanleiding van de boekpresentatie:

https://meijel24.nl/2021/04/23/eindelijk-het-boek-over-de-peel-heel-de-peel/

https://l1.nl/natuur-en-zo-24-april-2021-163985/ vanaf 42min is een interview met Piet Blankers te horen.

"De Limburger"  30 april 2021:

Artikel De Limburger

Cultuur centrum Deurne zond op 30 april het volgende uit:

CCDeeTV

 

2019

November 2019

Op zaterdag 9 november is Voedselbos Struinpad officiëel geopend door wethouder Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas. Het nieuwe informatiebord is onthuld en samen met kinderen van de gemeente zijn er 2 tamme kastanjebomen en diverse frambozenstruikjes geplant. De zon scheen uitbundig, dus het was goed toeven op ons perceel aan de Kwakvors. Na afloop konden de genodigden napraten onder het genot van een kop soep uit de Tesnuzzik van Oppe Koffie. Omroep P&M heeft deze video gemaakt van het evenement: https://www.omroeppenm.nl/voedselbos-geopend-in-grashoek/tvgemist/item?BzJ3GRNEKaVkKHZieozzTMZIss0KTXfo

Een week later, op zaterdag 16 november is het 2e stuk van het bos aangeplant. Samen met een grote groep vrijwilligers is een grote gemengde haag aangeplant en zijn er diverse hoge kruinbomen op het terrein geplant.

En op dinsdag 19 november heeft de jeugdgroep van IVN Helden een begin gemaakt met de aanplant van de Lindencirkel. De kinderen hebben heel enthousiast diverse hazelaars en frambozen (gesponsord door pluktuin "In de 7e hemel" in Grashoek) aangeplant. De cirkel ligt aan de zuidkant van het grote stuk (bij de toegangspoortjes rechtdoor/links aanhouden) en is gemarkeerd met een mooi bord waar de namen van de kinderen in gegraveerd zijn!!

 

 

Augustus 2019

Save the date: zaterdag 9 november zal ons voedselbos officieel geopend worden door wethouder Paul Sanders van gemeente Peel en Maas. In de daaropvolgende weken zullen er nog een aantal aanplant evenementen plaatsvinden. Houd deze website in de gaten voor meer informatie.

Op donderdagavond 8 augustus heb ik - Miriam - een rondleiding gegeven voor een groep geïnteresseerden. Het was een inspirerende avond waarin veel kennis uitgewisseld is en nieuwe contacten zijn gemaakt.

68686679 456722758505948 51716083463225344 n

Juli 2019

Door de aanhoudende droogte zijn we begonnen met water geven aan de nieuwe aanplant. Hopelijk slepen we de plantjes zo de zomer door.

65834458 437007293810828 7262354059003166720 n

April 2019

Als laatste van de voorjaarsaanplant hebben we aardperen gepoot in de verruigingszone van het perceel aan de Kwakvors. De aardpeer is familie van de zonnebloem en is een goede plant voor bijen. In het najaar, na de bloei, zijn de knollen te oogsten. Je kunt ze verwerken net zoals aardappelen. Knolletjes die in de grond blijven zitten groeien weer uit tot nieuwe planten. Zo vermeerderen de aardperen zich.

DSCN2123 DSCN2125

Maart 2019

Ons VOEDSELBOS aan het Struinpad is in de maak!! Op zaterdag 16 maart 2019 zijn de eerste plantjes de grond in gegaan. Het voedselbos bevindt zich aan de Kwakvors in Grashoek naast natuurgebied de Scherliet.

Wat ooit begon met het idee om in de Peelregio een voedselbos aan te planten gaat dit voorjaar werkelijkheid worden. Een deel van het perceel van stichting VEEN aan de Kwakvors wordt dan aangeplant als voedselbos, een bos met eetbare bomen en struiken. Het voedselbos komt daar mooi aan het Struinpad te liggen.

Enkele doelen van het project zijn de basisbehoefte van mensen (voedsel) weer combineren met natuur en daarmee mensen weer enthousiast te maken voor natuur en ze een nieuwe natuurbeleving aan te bieden. Het is een investering voor de toekomst, want het kan voor honderden jaren voort bestaan. Dus onze komende generaties zullen profiteren van dit bos.

Aanplant van het voedselbos

Enkele nieuwsitems over de aanplant kunt u hier vinden:

https://meijel24.nl/2019/03/19/aanplant-voedselbos-struinpad/?fbclid=IwAR3V69bCJ2ARCkV5urOokqKmsDjZq_B4RW3z3P8KdjJcdoksFuYs25z93lY

https://peel-en-maas.nieuws.nl/2019/03/20/begin-gemaakt-met-aanplant-voedselbos-struinpad/

https://www.dorpsoverlegmeijel.nl/natuur-amp-recreatie/nieuws/2019-03-18/aanplant-voedselbos-struinpad

https://youtu.be/VY48ydu8tx0

 

 

 

 

 

 

2018 en ouder

Op 13, 14 en 16 mei 2019 hebben de kinderen van 3 groepen '7' van de basisschool Den Doelhof de VEEN-doe-dag meegemaakt.

zie "VEEN educatief"

28-11-2018

Op onderstaande link kunt u  de film bekijken die gemaakt is ter ondersteuning van de VEEN-doe-dag voor het onderwijs en andere belangstellenden!

https://youtu.be/MqYypr0HIBM

De 7e Hemel & Stichting Veen organiseert 

Herfstwandeling “struinpad” met gids

Op zaterdag 13 oktober 2018 kunt u meedoen aan een herfstwandeling met een gids langs een deel van het struinpad. Er wordt ongeveer 10 km gewandeld.

 

Lokatie: In de 7de Hemel, Belgenhoek 7 Grashoek, parkeermogelijkheid en startpunt

Ontvangst: 12.30 uur met pompoensoep, drankconsumptie en brood

Wandeling: 13.30 uur

Retour: 16.30 uur voor koffie / thee met taart

Kosten: €11,50 per persoon

Inschrijven / reserveren via website: www.inde7ehemel.com

(Via de webwinkel van de website)

 

Voor de mensen die niet van pompoensoep houden is er tomatensoep, graag even apart per e-mail aangeven indien er liever tomatensoep wordt gegeten.

 

18-07-2018

 

Op deze website vindt u een mooie beschrijving van het Struinpad van de stg. VEEN: "Lara loopt."

Lara Loopt is een nieuw wandelblog. Het aantal tochten is nog beperkt maar daar wordt aan gewerkt!
Lara Loopt wil je inspireren voor nieuwe tochten zodat je zelf de wandelschoenen aantrekt en erop uit gaat.

zie op: www.laraloopt.nl

25-05-mei 2018 Groep 4, 5 en 6 van de Basisschool De Driehoek uit Griendtsveen doet onderzoek met de lesbrief "VEEN-doedag" voor het basisonderwijs van de stg. VEEN.i

In de rubriek "Educatie"alvast een reacite van één van de kinderen. Meer volgt.

 

18-05-2018 GOED NIEUWS VOOR HET STRUINPAD!  zie "STRUINPAD"

 

20-12-2017: in een link naar you tube  is "Mistige dage"  in de verbeterde versie te beluisteren onder: "Struinpad >>"Watermeters"

04-12-2017 is "Bouw Groen" gestart met de afrastering van ons perceel in Grashoek ter voorbereiding van de bestemming groenrijk grasland.verbeterde versie

07-12-2017 Heeft Herman Crompvoets, dialectoloog "Mistige dagen" ,  vertaald naar het Meijels. Zie önder "Struinpad" >> "Watermeters

Zaterdag 10 juni 2017 zijn de heel bijzondere watermeters van de stichting VEEN bij de startplaats van het struinpad Meijel officieel feestelijk in gebruik genomen. Foto's van de feestelijkheden vindt u als submenu "watermeters"onder het artikel "struinpad". Verder is er een watermeter geplaatst aan het struinpad te Grashoek.

4 Maart 2017 Bomen herplanten in Grashoek: zie  "Beheer "

 

27 september 2016

In week 38 is begonnen met de werkzaamheden aan de Lagebrugweg. Zie "beheer"!

20 juli 2016

Piet Blankers, secretaris van de stg. VEEN, was in het nieuws op omroep Peel en Maas. Hij heeft namelijk een mooie prijs in de wacht gesleept: 2 jaar lang ambassadeur  voor het mooiste plekje van de gemeente Peel en Maas. Zie verderop de de tv-uitzendingen!!

 

Mooiste plekje van Peel & Maas: Driesprong van Peelkanalen.
 
Gebroederlijk lopen de twee kanalen over een lengte van vier kilometer naast elkaar. De tussenliggende afstand is slechts twintig meter. Wat een tijd en arbeidsverspilling! Ter hoogte van de Brabantse grens verlaat de Helenavaart met een haakse bocht zijn tijdelijke metgezel, het kanaal van Deurne, en stroomt, de provinciegrens volgend, eerst in noordoostelijke richting naar Helenaveen en daarna in noordwestelijke richting naar Griendtsveen. De eeuwenoude hoogveenmoerasnatuur van een aantal Peelrestanten flankeert de kanalen: Scherliet, Zinkske en Heitrakse Peel liggen hier op een steenworp afstand. Eens trokken hier togers met een brede riem om hun borst de turfschepen voort; later gebeurde dat met sterke trekpaarden.

Op de plaats waar de Helenavaart afbuigt naar het noorden ligt mijn mooiste, favoriete plekje van Peel & Maas. De historie is hier nog voelbaar aanwezig. De rare knik in de Helenavaart was bedoeld om Limburgers te beletten 's-nachts stiekem turf te gaan steken op Brabants grondgebied. Aan de kilometers lange samenloop van de twee Peelkanalen lag een ruzie ten grondslag tussen de gemeente Deurne en de vervenersfamilie van der Griendt. Onze voormalige gemeente Meijel spon er garen bij door (tegen fikse betaling!) een stuk grondgebied ter beschikking te stellen aan de gemeente Deurne.

Bij het bankje aan de kanalendriesprong, gelegen aan het smalle door de stichting VEEN aangelegde struinpad dat dwars door akkers, weilanden, bossen en velden voert, zit ik graag te mijmeren. Links en rechts van me vertonen boomstammen de vraatsporen van de bever, die zijn burcht heeft net voor de driesprong. Aan de overkant zit nog een diep gat in de grond waar in de oorlog een Duits geschut heeft gestaan. De geallieerden liepen hier vast in de drassige bodem. Niet voor niets heet de weg aan de overkant van de lage, natte bloemrijke weilanden: de Vuurlinie. Die weilanden zelf met de karakteristieke naam 't Molentje vormen het hoogst gelegen weidevogelgebied van Nederland. Ze liggen in een voormalig Maasdal, dat hier in de ijstijd in de hard bevroren ondergrond werd uitgeschuurd. In het voorjaar hoor je er de langgerekte roep van de grutto en het rollende geluid van de wulp. Een deel van die weilanden is afgegraven waardoor een vogelrijke plas ontstond, die (ik zeg het met enige schroom, maar ook met een beetje trots) officieel mijn naam (Blankersplas) heeft gekregen als dank voor jarenlange inzet voor natuur en landschap.

Zittend op het bankje klinkt regelmatig de roffelende hamerslag van de specht uit een van de oude eiken die het kanaal flankeren. Met een harde klap van zijn staart duikt de bever weg onder het wateroppervlak en laat een v-vormig rimpelend patroon achter, dat langzaam wegebt.....
Op dit mooiste plekje van Peel & Maas vervlechten natuur en (cultuur) historie zich met mijn eigen geschiedenis tot een tastbaar, uniek geheel!
 
Veel aandacht van de lokale radio en tv:

 

 

en..... er komt nog meer.......!!!

 

 

18 juli 2016

5 Ooievaars bezochten onze percelen; we wachten nog op de kraanvogels.

 

 

19-05-2016

Interesse in het Peellandschap?

Volg cursus stichting VEEN!
Stichting VEEN bestaat uit een groep vrijwilligers die zich inspant om het landschap in het Peelgebied te verfraaien en de kennis daarover te verbreiden onder de inwoners van de streek. De stichting koopt daarvoor gronden op, beheert die op een natuurvriendelijke wijze en stelt ze open voor het publiek, o.a. door het aanleggen van een struinpad, waarbij de wandelaar dwars over de vaak bloemrijke percelen mag struinen. Verder willen we de kennis van het gebied vergroten o.a. doordat we een vogelkijkhut gebouwd hebben in het Molentje (Meijel) en worden grondwatermeters geplaatst om de waterstromen te laten zien die het ontstaan van de Peel verklaren.
Om de animo voor onze activiteiten te vergroten gaan we een cursus organiseren waar de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Ontstaan van de Peel (geologie, hydrologie)
 • Flora en fauna van de ongerepte en verveende Peel
 • Verveningsgeschiedenis
 • Bedreigingen voor de Peelnatuur
 • Activiteiten (aankopen, beheer enz.) stichting VEEN


De cursus vindt plaats op donderdag 2, 9, 16 en 23 juni 2016 van 20.00uur tot 22.00 uur in de Truijenhof, Tomveld 4 te Meijel. Voor de cursus is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar of door onderstaand telefoonnummer te bellen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Blankers, secretaris (077-4661514; 06-37356489).

 

 

23 maart 2016

Het bestruur van de stichting VEEN kan zich verheugen met een nieuw bestuurslid, grond - en water-deskundige:

Erik van der Hoeven; zie" bestuur"

In het weekend van 12/13 maart zijn klaphekjes en een hekwerk geplaatst langs de Helenavaart t.b.v. het struinpad; 

zie "struinpad"

 

 

15 november 2015

Stichting VEEN gaat in het beheer van zijn gronden meewerken om de kraanvogel een kans te geven in de Peel.

Lees meer...

 

 

06 september 2015

Op 5 september is een interview geplaatst van radio P&M met Piet Blankers over de ontwikkeling van de Peel in de loop van de tijden en het belang om de restanten te behouden. Ook kunt u luisteren naar het ontstaan en de educatieve kant van het struinpad.

U vindt het interview onder: "Struinpad / Opening"

 

 

VOGELKIJKHUT BLANKERSPLAS

Vogelkijkhut BlankersplasDe stichting VEEN heeft, op veler verzoek, een vogelkijkhut geplaatst bij de Blankersplas in natuurgebeid het Molentje te Meijel aan het Deurnes Kanaal.


Bouw&Groen, ,  uit Haelen heeft samen met zeer handige vrijwilligers  handen een mooi project neergezet. Mede in het kader van het Verheven Peelplan  te realiseren struinpad is door de vogelkijkhut een mooie gelegenheid geschapen om de diverse watervogels van de Peel ongestoord te spotten. Bovendien kan de vermoeide wandelaar en fietser even rusten op de bankjes in de hut. Het sedum dak vormt een mooie eenheid met de Peelnatuur.

Dak van de kijkhut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een aanwinst voor de vogelaar, toerist en regionale natuurliefhebber.

 

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN