Struinpad punt 16

kaart 16

De Scherliet is een klein Peelrestant, dat ontstaan is tussen het hoogste en laagste deel van het landschap. Het voedselarme regenwater blijft er aan de oppervlakte, wat ideaal is voor het ontstaan van hoogveen. Er bevinden zich nog sporen van de oudste turfwinning. De naam van de weg hier (Kwakvors, dialect voor kikker of kikvors) wijst op het vroeger moerassige karakter. Meer weten...

 DSC4615 klein  DSC4640 klein

 

De Scherliet is een klein hoogveenrestant (5 hectare). In de Peel begon de veenvorming in afgesloten laagten, waarin zich laagveen vormde. Dat is veen dat ontstaan is uit planten, die van grondwater leven (zoals riet, zegge en els). Later kwam daar hoogveen boven op. Hoogveen wordt vooral gevormd uit planten die van de weinige voedingsstoffen in regenwater kunnen leven. Dat is hoofdzakelijk veenmos. Andere hoogveensoorten zijn zonnedauw, eenarig wollegras en dopheide.

Op de hogere Marisberg zakt bijna al het regenwater direct de grond in (inzijging). In het lager gelegen Molentje komt dit weer omhoog (kwel). Hiertussen is een hoogteverschil van 4,6 meter in de grondwaterstand. Tussen deze hoogst en laagst gelegen gebieden zorgt de grondwaterstroom voor een flinke tegendruk in de ondergrond. Daardoor blijft het voedselarme regenwater dicht aan de oppervlakte. Zo’n situatie is ideaal voor het ontstaan van hoogveen. Dit geldt voor de Scherliet in het klein, maar ook voor de gehele Verheven Peel (Deurnese Peel, Mariapeel en de omringende kleine Peelrestanten).

In de Scherliet zijn nog sporen aanwezig van de oudste turfwinning. Dat waren boerenkuilen, veenputten die in één dag gegraven werden. Later vond grootschalige vervening plaats door maatschappijen en werd de turf onder andere door het nabij gelegen kanaal (Helenavaart) afgevoerd. In de veenputten bevinden zich nog enkele soorten hoogveenplanten, waaronder veenmos. Vanwege de kwetsbaarheid ervan is betreden van het gebied niet toegestaan.


De herkomst van de naam Scherliet is onduidelijk. De naam komt mogelijk van ‘scherlei’ (of ‘scharlei’), een kruidachtige plant. Misschien is er een verband met de naam ‘Schoordijk’, die hier op oude kaarten voorkomt. In het dialect wordt dat dan ‘schoordiek’, een hoger deel van het landschap om een laag en nat deel over te kunnen steken. De noordkant van de Scherliet is ook een hogere zandrug, die een onderdeel vormt van de Wegh van Meijel op Seven.

 

16

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN