Struinpad punt 1

kaart 1

In een oud Maasdal heeft zich hier het veengebied ’t Molentje gevormd. Een dubbele grondwatermeter geeft er de hoogte van de grondwaterstand aan, maar ook van het diepere kwelwater afkomstig van de hoger gelegen Marisberg. Hier staat ook de eerste van de 10 basaltzuilen van de ‘Wegh van Meijel op Seven’, de vluchtweg van de Romein waarvan in 1910 een gouden helm is gevonden. Meer weten..

 DSC4280  DSC4472

 

A Dubbele grondwatermeter
Hier staat een dubbele grondwatermeter van de stichting VEEN. Op het rechter voorlichtingspaneel wordt uitgelegd hoe deze werkt:
- Rechts wordt de grondwaterstand aangegeven; die bevindt zich direct onder het maaiveld (landoppervlak) en boven een ondoorlatende laag op ongeveer anderhalve meter diepte. Eigenlijk is dit een soort schijnwaterstand omdat er zich onder die ondoorlatende laag nog een tweede (deels) met water gevulde laag bevindt.
- De waterstand in die diepere laag bestaat (grotendeels) uit kwelwater dat afkomstig is van de Marisberg, enkele kilometers naar het noorden. Daar staat ook nog een (enkele) grondwatermeter.
- Op de Marisberg (waar een enkele grondwatermeter staat) zakt het regenwater de grond in (inzijging) en komt hier in het Molentje weer naar boven (kwel). Dit inzijgings-kwelsysteem was en is een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van hoogveen.
De grondwatermeters zijn ontworpen door Wim Jacobs uit Asten en gebouwd door Loomans Techniek uit Ommel (www.loomanstechniek.nl) in samenwerking met Harrie Loomans uit Neerkant, bestuurslid van stichting VEEN en Wim Jacobs uit Asten.


B Het Molentje.
U bevindt zich hier in het Molentje. Dit is het laagste deel van het struinpad (ongeveer 31 meter + NAP). Het Molentje (dat gedeeltelijk in Limburg en Brabant ligt) is een veengebied waar vroeger turf is gegraven in boerenkuilen. Dit waren ééndagskuilen, die de dag na het graven vol water stonden. Hier is niet alle veen weggegraven; er is plaatselijk nog ongeveer 1 meter veen aanwezig. Midden jaren vijftig is het Molentje ontgonnen tot landbouwgrond. Nu is er weer 20 hectare terug gegeven aan de natuur.
Het Molentje is ontstaan in een oud Maasdal in de ijstijd (Pleistoceen), zo ongeveer 250.000 jaar geleden. Later heeft de Maas zich naar zijn huidige loop verder naar het oosten verplaatst. De Maas schuurde hier in de ijstijd een enkele kilometers breed en ondiep dal uit, dat begrensd werd door loodrechte terrasranden. Mogelijk heeft hierbij ook de aanwezigheid van een kleine zijbreuk van de Peelrandbreuk een rol gespeeld. Bij de kruising Molenbaan-Molenpeel is die terrasrand nog min of meer zichtbaar door een duidelijk daling van het wegdek.


C Basaltzuil met inscriptie gouden helm.
In 1910 is in de Peel bij Helenaveen een gouden Romeinse helm gevonden. Deze zou behoord hebben aan een Romeinse centurion die hier volgens een van de mogelijke verklaringen na achtervolging door plaatselijke bewoners is omgebracht. Zijn vluchtweg zou gevoerd hebben over hoogten in het veen, waarover de ‘Wegh van Meijl op Seven’ (Meijel naar Sevenum) liep. Deze weg is gemarkeerd door 10 basaltzuilen, waarvan hier de eerste staat. De laatste staat in de kerk van Sevenum.

 

 1

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN