Steun ons

De stichting wordt gesponsord door de stichting DOEN van de Nationale Postcodeloterij, maar ook enkele particulieren leveren een bijdrage. VEEN is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en legaten zijn daarom aftrekbaar voor de belasting.

Giften aan VEEN: wat zegt de fiscus?

Giften aan instellingen die het algemeen nut beogen, zijn fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor giften aan stichting VEEN. 
Bij het doen van giften zijn er twee mogelijkheden:

1. Gewone giften

Regel is daarbij dat als u giften doet voor meer dan één procent van uw verzamelinkomen, dan kunt u het meerdere aftrekken van uw belastbaar inkomen. Daarbij geldt een maximumgrens van 10% van dat inkomen. Hierbij hanteert de fiscus de volgende voorwaarden:

  • U moet schriftelijk kunnen aantonen dat u de gift daadwerkelijk gedaan hebt, bijv. in de vorm van een bankafschrift.
  • Er mag geen tegenprestatie staan tegenover de gift.

2. Periodieke giften

De drempel van één procent en het maximum van tien procent vervallen wanneer het gaat om  giften in de vorm van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Hierbij gelden nog de volgende aanvullende voorwaarden:

  • U doet de gift in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen. Hierbij mag de eerste termijn samenvallen met de datum waarop u de eerste schenking doet; daarna kunnen de andere vier termijnen met tussenpozen van één jaar volgen. Op deze manier eindigt de verplichting tot het doen van de periodieke giften dus na ruim vier jaar, maar profiteert u wel vijf maal van het vervallen van de drempel. 
  • U doet deze giften minimaal vijf jaar achter elkaar.
  • U laat de giften bij de notaris vastleggen. U kunt daarbij desgewenst gebruik maken van onze notaris die al een aantal van deze overeenkomsten voor ons heeft afgesloten. 
  • Het bovenstaande geldt ook voor periodieke giften in natura. U kunt hierbij bijv. denken aan percelen grond die over een periode van een aantal jaren aan stichting VEEN worden geschonken. Uiteraard zal die grond dan gebruikt worden voor doeleinden die in overeenstemming zijn met onze statuten, dus voor de (indirecte) bescherming van de hoogveen-moerasnatuur van de Peelreservaten. Andere voorbeelden zijn: kantoorbenodigdheden of gereedschappen voor ons beheerwerk.

Als u vragen heeft over het bovenstaande of via de notaris een acte voor het periodiek doen van giften wilt afsluiten, neem dan contact op met onze penningmeester Harrie van den Berg, het Haze-pad 17, 5768 AB Meijel. Tel 077-4662268, E-mail

Wilt u ons steunen? Dat kan! Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer NL52 TRIO 0391 1847 76

VOOR IEDERE GIFT, HOE KLEIN OOK, ZIJN WIJ EN IS DE PEELNATUUR U UITERMATE ERKENTELIJK!

 

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN