Comité van aanbeveling

Dit comité van aanbeveling is in het jaar 2000 geformeerd ter ondersteuning van Stichting Verwerving Extra Eigendommen voor Natuurontwikkeling (“Stichting VEEN”). Genoemde personen verklaren dat ze in principe de stichting VEEN van harte ondersteunen.

 • Mr. J.F.M. Houben (Den Bosch), tot begin 2004 oud-Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, oud-voorzitter van Stichting “Het Noordbrabants Landschap”.
 • Mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst (Maastricht), oud-gouverneur (CdK) van de provincie Limburg.
 • Drs. L.H.J. Verheijen (Eindhoven), lid van het College van G.S. (gedeputeerde van Milieu) van de provincie Noord-Brabant.
 • Drs. R.W. Welschen (Eindhoven), oud-gedeputeerde van milieu van de provincie Noord-Brabant en voormalig burgemeester van Eindhoven.
 • Mr. A.J.M. Manders (Asten), lid van het Europees Parlement.
 • Dr. C.T. Bartels (Grubbenvorst), tot medio 2004 voorzitter van de Milieu Federatie Limburg.
 • Drs. P.H.M. van Poppel (Duivendrecht), tot medio 2004 directeur van de Brabantse Milieu Federatie; voorzitter “Milieucentrum Amsterdam”.
 • Prof. Dr. J.H.J. Joosten (Greifswald). Universiteit Greifswald, lid van het Hoogveendeskundigenteam Nederland.
 • Ir. P.A. van den Tweel (Roermond), regiodirecteur Zuid van Staatsbosbeheer
 • Ir. C.A.M. Rijnen (Eindhoven), regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg Vereniging Natuurmonumenten.
 • Ing. J. Baan (Haaren), directeur Stichting Het Noordbrabants Landschap.
 • G.W.P. Frenken (Arcen), directeur-rentmeester Stichting het Limburgs Landschap.
 • Jhr. Ir. W. de Beaufort (Swalmen), Oud regiohoofd Staatsbosbeheer Limburg/Oost-Brabant (op persoonlijke titel).

 

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN