Stichting Verwerving Extra Eigendommen voor Natuurontwikkeling

Zie de nieuwspagina voor informatie over de Lezingencyclus "Heel de Peel".

 

Welkom op de website van Stichting VEEN. Stichting VEEN is een particuliere natuurorganisatie. Initiatiefnemer en oprichter ervan is Piet Blankers uit Meijel, die al decennia lang in de Peel actief was als natuurbeschermer. De stichting koopt landbouwgronden op die direct grenzen aan bestaande Peelreservaten, met name aan de Verheven Peel (Deurnese- en Mariapeel en omgeving).

Het primaire doel is om door vernatting een bijdrage te leveren aan het herstel van hoogveen in die reservaten. Op de aangekochte gronden bestaat het beheer vooral uit verschraling, vernatting en verruiging, het zogenaamde 3V beleid. De aangekochte grond blijft veelal in agrarisch gebruik. De Stichting VEEN werkt bij het beheer samen met landbouwers uit de buurt, eventueel door de boer die hen de grond verkocht heeft. De gronden zijn ook toegankelijk voor het publiek, zoals de gronden langs ons Struinpad. Voor meer info over deze 13 km lange wandeling, klik hier.

 

 

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN